Sữa nguyên kem Đức

Sữa tươi nhập khẩu từ Đức

Sữa nguyên kem Pháp

Sữa tươi nhập khẩu từ Pháp

Sữa nguyên kem Úc

Sữa tươi nhập khẩu từ Úc